Telefon
WhatsApp
Mastarlı Alçı
Mastarlı Alçı

Mastarlı Alçı

Mastar (veya düz mastar), sıvacılıkta kullanılan büyük, düz, tahta cetveldir, mastar sıvanın üzerinden kaydırılırak geride kalan sıva yüzeyin düz olması sağlanır. Araç genelde 15 x 100 mm kesitli ve 1 ila 5 metre uzunlukta olabilir. Temel şart, mastarın bir yüzünün tamamen düz olması ve düzlüğünün sıcaklık ve nem ile değişmemesidir.
Uygulamada mastar, yüzeylerin düzlüğünü kontrol etmek veya düz çizgi çizmek için kullanılır. Eskiden tahtadan yapılan mastarlar günümüzde artık alüminyumdan imal edilmektedir. Bazı mastarların içinde bir su terazisi de olur, bunlar terazili mastar olarak adlandırılır.